madeleinescockerspanielsida.se – Allt om Cocker spaniel!

Vilka ärftliga sjukdomar är vanliga?

När det gäller hundraser finns det i regel alltid ärftliga sjukdomar i bakgrunden. Sjukdomarna kan vara mer eller mindre allvarliga och som blivande hundägare kan det vara klokt att veterinärbesiktiga hunden för att se om man kan se några spår av sjukdomarna redan när hunden är ung. Men vilka ärftliga sjukdomar finns när det kommer till Cocker spaniel?

Höftledsfel

En sak som finns i nästan alla hundars historia är höftledsfel av olika slag och så är även fallet hos Cocker spaniel. Det är därför vanligt att hundarna röntgas när de är små för att problemen ska hittas tidigare. Har hunden problem med höftlederna ska den inte användas vidare i avel.

Ögonproblem

Inom rasen förekommer också ögonproblem. De kan vara mer eller mindre allvarliga. En del av problemen uppkommer när hunden är äldre och ger hunden försämrad syn. Andra problem leder till att hunden helt tappar synen.

Defekter som påverkar njurarna

Det förekommer också olika njursjukdomar inom rasen. Framför allt renal dysplasi och familjär nefropati är vanliga. Ibland kan sjukdomen behandlas, andra gången leder den till stort lidande för hunden och då kan man vara tvungen att ta bort den.